agre Agrafes, 0,8 x 1,130 mm, 5335286

agre Agrafes, 0,8 x 1,130 mm, 5335286


Achetez chez Amazon.fr

HEFTKLAMMERN 0,8X1,1 30MM 5335286